Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut organiseert de Nederlandse bijdragen voor de architectuurbiënnales van São Paulo, Shenzhen en Venetië. Drie uitdagende omgevingen voor het vieren en adresseren van de Nederlandse architectuur en ruimtelijke vraagstukken.

Van oudsher worden architectuurbiënnales als die in Venetië gezien als uithangborden van nationaal prestige. Vooral de landenpaviljoens, waarin elke deelnemer onder eigen regie een beeld geeft van de actuele architectuur in het land, bevestigen dat imago. Deze statelijke presentaties behoren tot het  geijkte instrumentarium van de culturele diplomatie, en sinds 2013 is Het Nieuwe Instituut verantwoordelijk voor de Nederlandse inzendingen.

Aanvankelijk waren er statelijke presentaties bij drie architectuurbiënnales: die van Venetië, São Paulo en Shenzhen. Inmiddels hebben zowel Sao Paulo als Shenzhen een ander model gekozen, waarin geen plaats meer is voor nationale paviljoens. Daardoor ontstaan er juist in die steden mogelijkheden om andere (en mogelijk duurzamere) vormen van samenwerking te ontwikkelen. In dialoog met de organisatoren zoekt Het Nieuwe Instituut naar een inhoudelijke grondslag voor de uitwisseling met China en Brazilië. In de afgelopen jaren is –­ bijvoorbeeld door de activiteiten van Crimson als curator van de Nederlandse inzending in Sao Paulo – al een begin gemaakt met de opbouw van het netwerk dat daarvoor nodig is. Het Nieuwe Instituut wil met deze activiteiten concreet gestalte geven aan vernieuwende vormen van culturele diplomatie.

Het middel van de internationale biënnale heeft in de architectuur een lange geschiedenis. Dat geldt vooralsnog in mindere mate voor design en digitale cultuur. Ook voor deze disciplines bespeelt Het Nieuwe Instituut inmiddels de belangrijkste podia voor internationale uitwisseling, zoals de jaarlijkse Salone del Mobile in Milaan.