Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Round N Around is een collaboratief onderzoeksproject van de Hogeschool van Amsterdam (HVA citizen data lab), de Universiteit van São Paulo en Het Nieuwe Instituut. Met steun van lokale fietsgemeenschappen worden technologieën onderzocht die zijn ontwikkeld voor het meten en analyseren van de gebruikerservaringen van fietspaden in de stad São Paulo. Fietsers, onderzoekers en beleidsmakers leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan een ecologie die het fietsen in de stad stimuleert. Het project bestaat uit twee workshops en een publieksevenement waarin de fietscultuur van São Paulo in kaart wordt gebracht en strategieën worden ontwikkeld om de omstandigheden voor fietsers te verbeteren. 

De fietscultuur van São Paulo

Van Kopenhagen tot Los Angeles, en van Amsterdam tot São Paulo, zijn de omstandigheden voor fietsers in steden over de hele wereld de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Over de hele wereld gebruiken steeds meer mensen de fiets voor hun vervoer door de stad. Veel van deze veranderingen kunnen op het conto van de fietsgemeenschappen zelf worden geschreven. Met nieuwe hulpmiddelen als sociale media en apps om gegevens over fietspatronen te verzamelen, is het makkelijker geworden om campagne te voeren voor beter 'befietsbare' steden, en burgers te informeren over de voordelen en de mogelijkheden van het fietsen. Intussen hebben gemeenteraden in de hele wereld de fietscultuur als een publiek goed omarmd, dat bijdraagt aan leefbaardere, socialere en duurzamere steden. 

São Paulo is geen uitzondering op de regel. Dankzij de toewijding van fietsactivisten en de inspanningen van de plaatselijke autoriteiten, zijn er in de stad diverse fietspaden aangelegd, en worden grote verkeersaders op zondagen voor fietsers opengesteld. 

Workshops

Toch is er nog ruimte voor verbetering. Wat maakt fietsen in São Paulo zo aantrekkelijk? Wat kan er worden verbeterd om het fietsen in deze stad te bevorderen? Hoe ziet de fietscultuur en de fietservaring er uit? En hoe kan die worden opengebroken en aantrekkelijker gemaakt voor een bredere bevolking? Tijdens twee workshops worden experts en fietsers uit São Paulo uitgedaagd om verder in te gaan op deze vragen. Zij zullen gezamenlijk de fietscultuur in São Paulo in kaart brengen. 

De deelnemers worden uitgenodigd om er gezamenlijk op uit te trekken en de kwaliteit van hun reguliere fietsroutes te analyseren en in kaart te brengen met behulp van de SnappThis-app, ontwikkeld door het Amsterdam Citizen Data Lab. Na hun terugkeer bespreken deelnemers de resultaten en stellen een routekaart op met verbeterpunten om een aantrekkelijker fietscultuur in São Paulo van de grond te krijgen. Verslagen van de twee workshops zijn hieronder te lezen. 

Naar aanleiding van de workshops is een publicatie samengesteld waarin de uitkomsten van het project worden gepresenteerd. Bekijk hier de publicatie op ISSUU of download hieronder als PDF.