Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Op 15 april 2016 organiseerde Het Nieuwe Instituut een European New Materials Networkmeeting tijdens de Salone del Mobile Milaan 2016, in samenwerking met Materfad, materials centre (Barcelona) en Happy Materials (Praag). Hiermee zetten de samenwerkende partijen de eerste stappen voor de vorming van een internationaal netwerk voor kennisuitwisseling op het terrein van materiaalinnovatie en design in relatie tot duurzaamheid. Met 24 deelnemers uit 9 landen werd een middag lang gesproken over onderzoek, activiteiten, ervaringen en ambities ten behoeve van netwerkvorming en samenwerking op dit gebied. De meeting vond plaats in de tentoonstelling RESET door de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK).

Deelnemers tijdens deze meeting waren Het Nieuwe Instituut, Materfad, Happy Materials, Stichting DOEN, Material Stories, BNO (The Association of Dutch Designers), Associazione Design Industriale (ADI), Nuova Accademia di Belle Arti, Central Saint Martins - Design & Living Systems Lab - MA Material Futures, Material Archive, Materialscout - ex Designaffairs, matériO, Made of... - Faculty of Industrial Design Engineering, TU Delft, Material ConneXion® Italia, Triwu, Chris Lefteri Design Ltd, Material Archive, Matrec (materioteche), sustainable materials and trends, Officina Corpuscoli, MaterialDesignLab at KEA Copenhagen School of Design and Technology, Haute Innovation, Material ConneXion Bilbao en Politecnico, School of design, Department of Chemistry, Materials, Chemical Engineering ‘Giulio Natta’.

Salone Satellite

Naar aanleiding van deze netwerkmeeting werd Het Nieuwe Instituut samen met 7 deelnemers van de netwerkmeeting, uitgenodigd door de organisatie van Satelone Satellite om een presentatie te geven over netwerkvorming, onderzoek en activiteiten op het gebied van materiaalinnovatie, design en duurzaamheid. Deze publieke New Materials > New Design Talk vond plaats in Salone Satellite Open auditorium op 14 april. 

Internationale Materialen en Design Netwerk

In samenwerking met een groeiend internationaal netwerk rond materiaalinnovatie, design en duurzaamheid worden momenteel nieuwe samenwerkingsprojecten ontwikkeld. Voorbeelden van internationale samenwerking die ontwikkeld worden in dit kader zijn internationale werkbezoeken door Nederlandse ontwerpers en internationale activiteiten rond de New Material Award.Deze activiteiten worden door Het Nieuwe Instituut in samenwerking met internationale partners gerealiseerd, in het kader van de verantwoordelijkheid van Het Nieuwe Instituut op het gebied van marktverruiming, die bijdraagt aan de internationalisering van de werkpraktijk van Nederlandse designers. 

Meerjarig programma De Dingen en De Materialen

Vanuit het meerjarige programma De Materialen en De Dingen ontwikkelt Het Nieuwe Instituut projecten zoals de Series on Materials, een tentoonstellingsprogramma waarbinnen per keer een materiaal centraal wordt gesteld en vanuit historische, speculatieve en zintuiglijke invalshoeken benaderd. Op basis van onderzoek door fellows van Het Nieuwe Instituut naar verschillende materialen, worden projecten ontwikkeld om de resultaten publiek te maken, zoals tentoonstellingen, publicaties of films. Eerdere projecten waren onder meer HOUT: De cyclische natuur van materialen, plekken en ideeën (fellow Dan Handel); PLASTIC: Promises of a Home-made Future (fellow Tal Erez) en GLAS: Voertuig van Vooruitgang (curatoren Koehorst in 't Veld). Eerder stond Biodesign centraal, een tentoonstelling op basis van een breed scala aan projecten die levende systemen aanwenden voor vormen van creatieve productie binnen de kunst en het ontwerp, samengesteld door curator William Myers.

De New Material Award is een tweejaarlijkse prijs voor innovatie op het gebied van materiaal door kunstenaars, ontwerpers en architecten en is in het leven geroepen door de Stichting Doen, Fonds Kwadraat en Het Nieuwe Instituut. De prijs functioneert op twee manieren: een jury selecteert elke twee jaar twee winnaars uit een aantal inzendingen, terwijl de website met behulp van diverse categorieën fungeert als archief en onderzoeksbron. Een selectie van de inzendingen wordt tentoongesteld tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven 2016 en de Salone del Mobile in Milaan 2017.

Internationale Materialen & Design Netwerk