Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

“Automatisering is een materiële conditie en is haalbaar”, zo stelde Constant in mei 1980 tijdens een lezing voor de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Meer dan dertig jaar later wordt een volledig geautomatiseerde vorm van architectuur geïmplementeerd in de stad Rotterdam: van de zelf-gereguleerde, logistieke infrastructuur van de haven, tot de gerationaliseerde landbouwclusters in Nederland. 

WORK, BODY, LEISURE beoogt een breed scala aan theoretische standpunten aan de orde te stellen. Van New Babylon’s oorspronkelijke concept van een op vrije tijd-georiënteerde maatschappij en het recente techno-optimistische wereldbeeld dat volledige automatisering meer winst en luxe voort zal brengen, tot het afschrikwekkende beeld van een door machines veroorzaakte werkloosheid. WORK, BODY, LEISURE stelt dat deze visies inmiddels onze hedendaagse arbeidsstructuren beïnvloeden, en gevolgen hebben voor de wijze waarop diezelfde structuren opnieuw vorm kunnen worden gegeven. 

Het project bouwt voort op “Automated Landscapes”, een meerjarig onderzoeksproject waarin de gevolgen van automatisering voor de bebouwde omgeving aan de orde worden gesteld. Het project werd in 2017 gelanceerd door Het Nieuwe Instituut en wordt geleid door de onderzoeksafdeling. In het Nederlandse Paviljoen zal dit perspectief worden geconfronteerd met de bijdragen van andere onderzoekers en organisaties.

Behalve historische en hedendaagse case studies van geautomatiseerde landschappen in Nederland, toont WORK, BODY, LEISURE ruimtelijke analyses en protocollen die bepalend zijn voor de interactie tussen mens en machine. Daarnaast worden ruimten onderzocht waarin het traditionele onderscheid tussen werk en vrije tijd is opgeheven, en worden ideeën over arbeid en de uitbuiting van het menselijk lichaam vanuit een juridisch, cultureel en technisch perspectief aan de orde gesteld.  

Open Oproep

Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceren samen een Open Oproep om vormen van collectieve kennisproductie binnen de architectuur te stimuleren en onderzoekers en praktijkbeoefenaars te betrekken bij de ontwikkeling en verspreiding van even onconventionele als kritische ideeën. De Open Oproep wordt op 21 september 2017 gepubliceerd en ondersteunt projectvoorstellen voor het publieke parallelprogramma van het Nederlandse Paviljoen met een maximum budget van €50.000,-, (een gedeelde bijdrage van Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie).

De geselecteerde voorstellen zullen vervolgens onderdeel vormen van het publieke parallelprogramma van WORK, BODY, LEISURE, thema van het Nederlandse paviljoen. De Nederlandse bijdrage aan de architectuurbiënnale van Venetië in 2018 streeft ernaar een internationale discussie op gang te brengen over alternatieve leefomstandigheden in relatie tot arbeid, het lichaam en vrije tijd. Hierbij wordt voortgebouwd op een lange geschiedenis van Nederland als voedingsbodem voor innovatieve architectonische en maatschappelijke visies.

Meer informatie over de Open Oproepen