Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Als kennisbron is Het Nieuwe Instituut een aanspreekpunt voor internationale professionals, organisaties, beleidsmakers en marktpartijen die belangstelling hebben voor de Nederlandse creatieve industrie. Het onderzoekende, reflectieve en bemiddelende profiel van Het Nieuwe Instituut vormt de basis voor deze activiteiten. Als kennismakelaar verbindt het informatiepunt partijen met een bijzondere interesse voor het maatschappelijk potentieel van de ontwerpdisciplines met de geëigende partners in Nederland. Daarnaast is het instituut ook onderdeel van een groeiend netwerk van experts en partners die een meerwaarde kunnen bieden aan de internationale kennisuitwisseling.

Als kennisbron is Het Nieuwe Instituut een aanspreekpunt voor internationale professionals, organisaties, beleidsmakers en marktpartijen die belangstelling hebben voor de Nederlandse creatieve industrie. Het onderzoekende, reflectieve en bemiddelende profiel van Het Nieuwe Instituut vormt de basis voor deze activiteiten. Als kennismakelaar verbindt het informatiepunt partijen met een bijzondere interesse voor het maatschappelijk potentieel van de ontwerpdisciplines met de geëigende partners in Nederland. Daarnaast is het instituut ook onderdeel van een groeiend netwerk van experts en partners die een meerwaarde kunnen bieden aan de internationale kennisuitwisseling.

Het instituut beschikt inmiddels over een speciaal informatiepunt waar Willemijn Brakenhoff vragen en voorstellen van buitenlandse geïnteresseerden beantwoordt. Zij verwelkomt alle vragen op het gebied van ontwerp en creatieve industrie, vooral op die gebieden waar creatieve expertise in direct verband staat met urgente maatschappelijke opgaven.

De activiteiten van het informatiepunt zijn met andere vormen van internationale bemiddeling ondergebracht in het Agentschap. Voorbij het louter aanbieden van informatie, wil het instituut via het Agentschap een daadwerkelijke uitwisseling van actuele kennis op gang brengen. Het Agentschap coördineert en stimuleert de internationale samenwerking. Het informatiepunt zal veel vragen vanuit het netwerk van het instituut kunnen beantwoorden of aan geëigende partners in Nederland kunnen doorspelen, vooral wanneer het één van de prioriteitslanden - cultureel (c) en economisch (e) -  betreft die in het internationaal beleid van de overheid zijn vastgesteld: Argentinië (e), België (c&e), Brazilië (c&e), China (c&e), Duitsland (c&e), Egypte (c), Finland (e), Frankrijk (c&e), India (e), Indonesië (c&e), Italië (c), Japan (c&e), Libanon (c), Mali (c), Marokko (c), Palestijnse gebieden (c), Polen (e), Rusland (c&e), Spanje (e), Suriname (c), Turkije (c&e), Verenigd Koninkrijk (c&e), Verenigde Staten (c&e), Zuid Afrika (c) en Zuid Korea (c).  Wanneer een informatieverzoek vooral economische of commerciële aspecten van de creatieve industrie betreft – en dus het werkterrein van het instituut te buiten gaat – gebruikt het informatiepunt zijn contacten met partijen als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederlanden de federatie Creatieve Industrie.

Regelmatig worden er workshops, presentaties en gesprekssessies belegd waarin kennis en informatie tussen internationale partners wordt uitgewisseld. Onder leiding van het Topteam Creatieve Industrie is er op gezette tijden overleg over de internationaliseringsprogramma’s, waaraan naast Het Nieuwe Instituut ook de betrokken ministeries, de Creative Council, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Federatie Dutch Creative Industries en andere partijen deelnemen.

Vragen aan het informatiepunt kunt u richten aan informatiepunt@hetnieuweinstituut.nl.