Scroll en ontdek Internationaal programma

De ontwerpdisciplines bewegen zich in een mondiaal werkveld en tonen zich op een mondiaal podium. Reden waarom het internationaal perspectief volledig verweven is met de programmering en de R&D van Het Nieuwe Instituut.

Het Nieuwe Instituut positioneert zich vanaf de start als een internationaal opererende organisatie. Dat geldt voor de drie langlopende onderzoekslijnen, en ook voor het tentoonstellingsprogramma; voor de veelheid aan buitenlandse activiteiten, maar ook voor de inbreng van talrijke internationale onderzoekers, ontwerpers, makers, critici en curatoren die bij de activiteiten betrokken zijn. Zelfs het Rijksarchief van (Nederlandse) architectuur is onderdeel van een internationale dialoog, door bruiklenen aan buitenlandse musea en door de rol die de collectie speelt in vele internationaal georiënteerde presentaties.

Daarnaast kent het instituut een aantal formele taken op het gebied van internationalisering. Zo is er het uiterst succesvolle bezoekersprogramma dat buitenlandse genodigden kennis laat maken met de Nederlandse ontwerpwereld, en zijn er ook de deelnames aan de biënnales voor architectuur die Het Nieuwe Instituut inhoudelijk en organisatorisch begeleidt. Ook is het instituut verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van marktverruiming, wat onder meer tot uitdrukking komt in het zogenoemde Duitsland-programma. Al enkele jaren wordt gebouwd aan een stevig netwerk voor Duits-Nederlandse uitwisseling.

Als Coördinator Internationalisering Creatieve Industrie geeft Het Nieuwe Instituut invulling aan drie taken. Het instituut fungeert als coördinator, het brengt talenten in kaart en het stimuleert de internationale verspreiding van kennis op het gebied van cross-overs: terreinen waarop creativiteit en maatschappelijke vraagstukken direct met elkaar worden verbonden. 

Highlights

Publicatie Round N Around

Naar aanleiding van de uitkomsten van het project Round N Around in São Paulo is een publicatie uitgegeven. Het onderzoeksproject nodigde fietsers, activisten, beleidsmakers en onderzoekers uit deel te nemen aan een serie workshops en een conferentie om de omstandigheden voor fietsers te verbeteren.